Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

Důležité dokumenty ke stažení ve formátu PDF.
Jádrem Příspěvku k diskusi o genderové problematice je zásadní studie doc. Petr Dvořáka, ze které pochopíme mnohé…
Úřad vlády vydal letos v létě nový překlad Istanbulské úmluvy, který má usnadnit ratifikaci, protože z textu zmizelo „genderově podmíněné násilí“. Kromě anglického a francouzského originálu však má každý překlad pouze informativní charakter. Jak uvidíte, v článku 3 a 4 pojmy gender a genderová identita zůstaly …
Přírodovědec prof. Vácha sleduje uvádění gender ideologie do praxe v různých částech světa – i bez Istanbulské úmluvy
Z usnesení Evropského parlamentu v září 2017, v němž jsou „liknavé“ státy vyzývány k ratifikaci je jasně patrné, že obavy ze vstupu gender ideologie dveřmi Istanbulské úmluvy nejsou přehnané…
Na Slovensku vydalo již v roce 2014 více než 300 odborníků varování před genderovým zcitlivováním dětí…
Na letáček Náš život s Istanbulskou úmluvou reagoval velmi negativně Úřad vlády spolu s Českou ženskou lobby. Kritika genderu a Istanbulské je od té doby bez diskuse označena za nepravdivý mýtus a všichni, kdo se v této věci angažují, jsou dehonestováni …
Diskuse o Istanbulské úmluvě ve středu 10.10 2018 od 18 hodin v Hradci Králové
Diskuse o Istanbulské úmluvě v úterý 16.10 2018 od 9 hodin v Poslanecké sněmovně
Představitelé církví v ČR proti ratifikaci Istanbulské úmluvy
Středoevropská inspirace, z.s., zvěřejnila k podpisu Petici pro ratifikaci Istanbulské úmluvy, která bude předána petičnímu výboru Poslanecké sněmovny PČR
Bude nám ctí, vytisknete-li si podpisový arch a s libovolným počtem podpisů jej pošlete na jednu z uvedených adres. Děkujeme každému z Vás
Představitelé sedmi církví působících v ČR se sjednotili na stanovisku k Istanbulské úmluvě, v němž varují před základními negativními důsledky uplatnění úmluvy v praxi
Komentář Mgr. Niny Novákové pro Katolický týdeník
O rozporu mezi názvem a obsahem Istanbulské úmluvy hovoří komentář v Konzervativních listech
V červnu 2018 uspořádala v Olomouci Moravskoslezská křesťanská akademie seminář o dopadech Istanbulské úmluvy. O právních souvislostech hovořil JUDr. Nytra
11. května 2018 proběhl v Poslanecké sněmovně kulatý stůl o kladech a záporech Istanbulské úmluvy.
11. května 2018 proběhl v Poslanecké sněmovně kulatý stůl o kladech a záporech Istanbulské úmluvy.
Moravsko-slezská křesťanská akademie přispěla k širší společenské diskusi o dopadu Istanbulské úmluvy uspořádáním rozsáhlého semináře v Olomouci. Pro ty, kteří problém sledují, sestavila sborník se základními informacemi. Poznámka: O tom, jak rychle postupuje prosazování ideologie genderu prostřednictvím mezinárodních dokumentů nás může přesvědčit následující fakt: Od doby, kdy vyšel komentář Niny Novákové (Katolický týdeník č.19), další dvě země ustoupily - navzdory prostestům svých občanů - tlaku a ratifikovaly Istanbulskou úmluvu (Chorvatsko a Řecko). Naopak Bulharsko Úmluvu odmítlo.
Setkání evropských doktrinálních komisí, Budapešť 14. ledna 2015