Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

MUDr. Hana Fifková je členkou Sexuologické společnosti ČLS JEP, Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychoterapeutické společnosti, předsedkyní sekce dětské sexuologie Sexuologické společnosti ČLS JEP, autorkou několika knih, pravidelně publikuji v odborných i populárních časopisech.
"Smlouva chránící ženy míří proti mužům."

Rozhovor s doc. ThDr. PhDr. MUDr. Jaroslavem Maxmiliánem Kašparů, psychiatrem, řeckokatolickým knězem a spisovatelem. - z pořadu ČRo
„ Žijeme v chaosu a lidé trpí…“


„Představa, že o sexuální identitě člověka rozhoduje psychika, výchova a kultura, je vítězstvím genderismu nad zdravým rozumem. Mantrou posledních desetiletí je slovo tolerance. Výzvy k toleranci se těší velké oblibě.“
„Vzdělávací systém je tak feminizován, že muži jsou jím téměř perzekvováni.“

Z pořadu Martiny Kociánové Kupředu do minulosti.
Rozhovor s doc. MUDr. Jaroslavem Zvěřinou, CSc., předsedou České sexuologické společnosti JEP

1. díl
2. díl
_________________________________________________

Úmluva Rady Evropy o prevenci a potírání násilí vůči ženám a domácího násilí
_________________________________________________
Vyjádření České advokátní komory k ratifikaci Istanbulské úmluvy
_________________________________________________
Dr. Gianfranco Amato, italský právník z hnutí Právníci pro život, vysvětluje konkrétní případy, v nichž se obvinění zakládá na nejasnosti pojmů – např. homofobie
_________________________________________________
Vyjádření a výzva lékařů, psychologů a dalších odborníků na Slovensku k vlivu genderové ideologie na duševní zdraví dětí.
_________________________________________________

Přednášky baskického psychologa IŇAKI GUERRERA o uvádění genderové ideologie do praxe (s českým překladem)
Přednáška 1
Přednáška 2
_________________________________________________
Další odkazy k tématu:
JUDr. Daniela Kovářová - Unie rodinných advokátů
Monika Klimentová - Zástupce České biskupské konference
JUDr. Jakub Kříž, Ph.D. - Odborný asistent na katedře soukromého práva Vysoké školy CEVRO Institut
JUDr. PhDr. Stanislav Balík - Česká advokátní komora
doc. RNDr. Katarína Holcová, Csc. - Přírodovědecká fakulta University Karlovy
JUDr. Anna Márová, LLM - Česká advokátní komora
Mgr. Nina Nováková - Středoevropská inspirace

Literatura
Žurnalistika a překladatelka Gabriele Kubi je svými odpůrci kritizována za “ spiklenecké teorie”.
Ve skutečnosti má všechny své často až šokující závěry podložené studiem existujících mezinárodních dokumentu.

Kubi, G.: Globální sexuální revoluce. Kartuziánské nakladatelství 2014.
Kubi, G.: Gender – nová ideologie ničí rodinu. Kartuziánské nakladatelství, 2014.

_________________________________________________
Několik prací z okruhu katolické církve:
Kreeft, P.: Ako vyhrať kulturnu vojnu. Redemptoristi 2008.
Kompendium sociální nauky církve. Karmelitánské nakladatelství 2008.
Balík, J. (ed.): Křesťan ve víru světa. Sekce pro mládež ČBK 2016.