Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

Ihned po zveřejnění petice Středoevropské inspirace, z.s., proti ratifikaci tzv. Istanbulské úmluvy se začala tvořit spontánní pracovní společenství na několika místech v ČR.

Dnes víme, že tato úmluva je pouze jedním z konkrétních projevů ideologií, které se snaží ovládnout struktury, jimiž je uspořádána společnost v jednotlivých zemích EU a víme také, že odvrácením ani uskutečněním ratifikace věc nekončí.

Istanbulská úmluva je symbol nefér jednání s občany EU.
Aktivistický odpor proti ideologiím mocenského genderismu a neodpovědného multikulturalismu není pro nikoho z nás cíl, je to jen nezbytná cesta.

Náš cíl je
VRÁTIT EVROPĚ DUŠI,

která roste ze spolehlivých kořenů antické moudrosti, křesťanské lásky a ušlechtilé humanity a je občerstvována dobrými myšlenkami, slovy a činy každého z nás.
Stát na straně dobra dnes - ve vší lásce - znamená postavit se zlu.
Nina Nováková, předsedkyně Středoevropské inspirace, z.s.