Vraťme Evropě duši!

Nepřejeme si, aby náš život ovládaly ideologie.

P. F. 2019

„Věříme, že rok 2019 může být příznivý.
Společnost obyčejných rozumných lidí není tak slabá, jak vypadá.“

Pozvánka na besedu

Veřejné slyšení k Petici proti ratifikaci Úmluvy Rady Evropy

Diskuse o Istanbulské úmluvě

Diskuse o Istanbulské úmluvě pokračují díky řadě iniciativ obyčejných lidí,kteří se chtějí dozvědět víc.Úřad vlády a několik neziskových organizací, kterým Istanbulská úmluva otevírá stálou finanční podporu - nikoliv z EU, ale od našeho státu, jdou zatím cestou dehonestování všech, kteří o Istanbulské úmluvě pochybují a domýšlejí rizika jejího uvádění do praxe.
Nejbližší beseda proběhne ve středu 10.10 2018 od 18 hodin v Hradci Králové, v Poslanecké sněmovně proběhne velká panelová diskuse 16.10.2018.od 9 hodin. Pozvánky ve formátu PDF stáhnete ZDE! Více…

Podpora manželství

“Důvodu, proč zejména křesťanské církve vystupují aktivně v diskusi o Istanbulské úmluvě je několik:
1. Pro křesťanství je klasická rodina, v níž mezi jednotlivými členy existuje bezvýhradná láska, pochopení a podpora, vysokou hodnotou. Tento model rodiny je charakterizován rolemi, přesněji pozicemi, které musí vzájemně fungovat, aby rodina poskytla optimální podmínky pro výchovu dítěte a pro plnohodnotný život všech svých členů.
2. Křesťanská antropologie vychází z představy, ze člověk ( muž nebo žena) touží nalézt svůj protějšek, teprve pak se cítí úplný a svobodný k prožití smysluplného života a také kompetentní k produkování života dalších generaci. Pro křesťanství je základem vztahu muže a ženy láska a podpora, nikdy soupeření ve smyslu “ žít na úkor druhého”.
3. Křesťanské církve považuji za důležitý rozměr své existence službu společnosti. Proto působí v sociální oblasti mezi lidmi vyloučenými kvůli chudobě, závislostem, kriminalitě aj.,pomáhají obětem nasili a poskytuji také poradenské služby pro rodiny, manželské páry i pro mladé, kteří se na manželství připravují. Další službou je oblast mimoškolních aktivit děti a mládeže. Všechny tyto služby vycházejí z výše popsaného pohledu na svět a reálně mohou byt při praktickém provádění požadavku Istanbulské úmluvy v ohrožení.
4. Každý člověk muže logicky vidět v Istanbulské úmluvě ohrožení vlastní svobody myšlení, svědomí a vyznání.”
V odkazech můžete najít některé materiály pro dokreslení křesťanských postojů.Více…